News

Bộ đôi giống lúa có năng suất, chất lượng vượt trội

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bình Định, giống lúa Đài Thơm 8 và Kim Cương 111 phù hợp với chân đất SX 2 vụ lúa/năm.