Ông NGUYỄN KHÁNH QUỲNH

* Sinh năm 1979
* Trình độ chuyên môn:  Cao học Quản trị Kinh doanh (MBA).
* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
* Quá trình công tác: 

−  2002–2003 : Công ty CP Tập đoàn Sun House Việt Nam – Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu; Phòng kinh doanh & marketing Chi nhánh TP HCM.
−  2003–2004 – Công ty OLAM Việt Nam – Phụ trách thu mua hàng Nông sản xuất khẩu khu vực Miền Trung.     
−  2004–2006 : Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Chi nhánh Hà Nội – Chuyên viên phòng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.
−  2006–2008 : Trường ĐH Ritsumeikan Asia Pacific, Oita, Japan – Học quản trị kinh doanh (MBA) theo chương trình học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản (JDS).
−  2008–đến nay : Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – Chuyên viên đầu tư; Phó giám đốc đầu tư; Giám đốc đầu tư.
−  2012–đến nay : Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Thành viên Ban kiểm soát.
−  5/2013 – đến nay : Côngty Giống cây trồng Nông lâm nghiệp Quảng Nam – Thành viên Hội đồng quản trị.
−  6/2013 – đến nay : Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – công ty cổ phần Thành viên Ban Kiểm soát.
−  Từ 25/4/2015 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.