Chức danh Số lượng Hạn nộp hồ sơ  
Nhân viên kinh doanh 2 15/03/2020 ĐK
Nhân viên KCS 1 15/03/2020 ĐK
Trưởng phòng Kinh doanh (Gạo) (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên IT (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Lễ tân (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Nhân sự - Hành chính (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Kinh doanh Gạo (Hết hạn) 3 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Kinh doanh Hạt giống (Hết hạn) 5 30/11/2019 ĐK
Trợ lý Tổng Giám đốc (Hết hạn) 1 30/11/2019 ĐK
Nhân viên Marketing – Phát triển sản phẩm (Hết hạn) 1 31/10/2019 ĐK
Nhân viên sản xuất (Hết hạn) 2 30/11/2018 ĐK
Nhân viên Thủ kho hạt giống (Hết hạn) 1 29/04/2018 ĐK