Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG

 * Sinh năm: 1975 

*  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

*  Ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh.

*  Quá trình công tác:

–  07/2007 - 5/2010 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Trợ lý Tổng Giám đốc– Giám đốc khối Phân tích TVĐT.
–  6/2010 – Đến nay : Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – Tổng Giám đốc.    
–  03/2012 : Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An – Thành viên HĐQT.
–  03/2012 : Công ty CP Giống cây trông TW – Phó Chủ tịch HĐQT.
–  03/2012 : Công ty CP sản xuất KD XNK Bình Thạnh – Thành viên HĐQT.
–  04/2013 : Công ty CP Xuyên Thái Bình – Thành viên HĐQT.
–  04/2014 : Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông – Thành viên HĐQT.
–  Từ 25/4/2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.