Bà NGÔ THỊ HOÀNG GIANG

 * Sinh năm: 1986

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – University of Tampa , Florida, USA

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 6/2008 - 5/2010: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam − Kế toán kiêm Quản trị viên PMS.
− 9/2010 - 10/2011: Vietnamobile − Kế toán thanh toán.
− 11/2011 - 12/2011: Công ty Orenj Technology − Kế toán trưởng.
− Từ tháng 1/2012 – 12/2016 : Sinh sống, học tập và làm việc tại Tampa, Florida, USA.
− 8/2014 - 12/2015: Financial Aid Office The University of Tampa − Trợ lý Phòng Hỗ trợ tài chính
− 12/2014 - 12/2016: PBX Change – Tampa, Florida, USA – Trợ lý Giám đốc Tài Chính.
− 6/2017 - 31/5/2018: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Trợ Lý Giám đốc điều hành kiêm Chuyên viên Phân tích tài chính.
− 01/6/2018 - nay: Công ty Cổ phần CSC Việt Nam – Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính.