Tin ngành giống

Thêm một giống lúa lai thơm - Nam ưu 209

Nam ưu 209 có nhiều ưu điểm hơn các giống lúa khác khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt là bệnh đạo ôn ở vụ xuân, bệnh bạc lá ở vụ mùa. Hạt gạo trong, cơm dẻo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên rất dễ tiêu thụ.