Giống rau

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây nhiều hoa, dễ đậu trái.
– Trái màu xanh nhạt, dài 50-60 cm.
– Thịt trái dày, ăn giòn, ngon ngọt, hạt màu trắng.
– Năng suất: 30-35 tấn/ha.

TGST(ngày): 40-42 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, hợp thị hiếu, dài 60-65 cm.
– Thịt dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 30-35 tấn/ha.

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, dài 55-60 cm.
– Thịt khá dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 25-35 tấn/ha.

Đặc tính: ​Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , trồng được quanh năm , bông đẹp

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt 

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , thích nghi rộng