Sản phẩm

TGST(ngày): 59–62 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, hạt to, màu xanh mỡ, ra hoa và chín tập trung.
– Khoe bông nên dễ phun thuốc trừ sâu đục trái.
– Thích nghi rộng, ít bị vàng lá và đốm lá, Năng suất cao.

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Dạng trái nù, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 18–19 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng khỏe, cứng cây.
– Dạng trái hơi nù, vỏ bi kín, hạt màu trắng sữa.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Năng suất: 19-20 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 95-100 ngày

Cây Cao (cm): 90-105 cm

Đặc tính:

- Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
- Hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt.
- Thích nghi rộng, chịu phèn, úng.
- Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-7 tấn/ha

TGST(ngày): 62–65 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Trái to, dài, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 11-13 tấn trái tươi/ha.

TGST(ngày): 95 - 100 

Đặc tính: Dạng hình cây ngọn, bộ lá đứng, cho năng suất cao